Có 1 kết quả:

Huì lái

1/1

Huì lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huilai county in Jieyang 揭陽|揭阳, Guangdong