Có 1 kết quả:

Huì mín xiàn

1/1

Huì mín xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huimin county in Binzhou 濱州|滨州[Bin1 zhou1], Shandong