Có 1 kết quả:

Huì tè nī · Xiū sī dùn ㄏㄨㄟˋ ㄊㄜˋ ㄋㄧ ㄒㄧㄡ ㄙ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Whitney Houston (1963-2012), American singer and actress