Có 1 kết quả:

è gǎn

1/1

è gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malice
(2) ill will