Có 1 kết quả:

è suì

1/1

è suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lean year
(2) year of bad harvest