Có 1 kết quả:

è shé

1/1

è shé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vicious talk
(2) malicious tongue