Có 1 kết quả:

zǒng
Âm Pinyin: zǒng
Âm Hán Việt: tổng
Unicode: U+60E3
Tổng nét: 12
Bộ: xīn 心 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丨一ノフノノ丶フ丶丶
Thương Hiệt: HHP (竹竹心)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Dùng lầm với chữ 揔.