Có 1 kết quả:

jù gāo zhèng

1/1

jù gāo zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

acrophobia