Có 1 kết quả:

cǎn jǐng

1/1

cǎn jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wretched sight