Có 1 kết quả:

cǎn rán

1/1

cǎn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grieved
(2) distressed