Có 1 kết quả:

cǎn zāo

1/1

cǎn zāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer (defeat, death etc)