Có 1 kết quả:

chéng fá xìng ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

punitive