Có 1 kết quả:

rě luàn zi ㄖㄜˇ ㄌㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to get into trouble