Có 1 kết quả:

rě shì shēng fēi

1/1

rě shì shēng fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹是生非[re3 shi4 sheng1 fei1]