Có 1 kết quả:

rě rén yàn

1/1

rě rén yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) annoying
(2) disgusting