Có 1 kết quả:

rě lóu zi

1/1

rě lóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to bring trouble upon oneself