Có 1 kết quả:

rě nù

1/1

rě nù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to provoke anger