Có 1 kết quả:

rě nǎo

1/1

rě nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offend