Có 1 kết quả:

rě nǎo ㄖㄜˇ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to offend