Có 1 kết quả:

rě huò

1/1

rě huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to invite disaster