Có 1 kết quả:

rě cǎo niān huā

1/1

rě cǎo niān huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 拈花惹草[nian1 hua1 re3 cao3]