Có 1 kết quả:

xīng sōng

1/1

xīng sōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 惺忪[xing1 song1]