Có 1 kết quả:

yù miáo yù hēi

1/1

yù miáo yù hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 越描越黑[yue4 miao2 yue4 hei1]