Có 1 kết quả:

Yì dà lì rén

1/1

Yì dà lì rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Italian person