Có 1 kết quả:

Yì dà lì qīng guā ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

zucchini