Có 1 kết quả:

Yì dà lì qīng guā

1/1

Yì dà lì qīng guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

zucchini