Có 1 kết quả:

yì cún bǐ xiān , huà jìn yì zài ㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄗㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the idea is present before the first stroke of the brush, when the last stroke is placed the idea shines through