Có 1 kết quả:

yì liào zhī zhōng

1/1

yì liào zhī zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come as no surprise
(2) as expected