Có 1 kết quả:

yì qì yòng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to let emotions affect one's decisions