Có 1 kết quả:

yú bù kě jí

1/1

yú bù kě jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

impossibly stupid