Có 1 kết quả:

yú bù kě jí ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

impossibly stupid