Có 1 kết quả:

yú nuò

1/1

yú nuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ignorant and timid