Có 1 kết quả:

yú mèi wú zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

stupid and ignorant (idiom)