Có 1 kết quả:

Àì dé huá Wáng zǐ Dǎo ㄚㄧˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˊ ㄗˇ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Prince Edward Island (province of Canada)