Có 2 kết quả:

Àì ěr lán ㄚㄧˋ ㄦˇ ㄌㄢˊài ěr lán ㄚㄧˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Ireland

Từ điển phổ thông

nước Ireland