Có 1 kết quả:

Àì ěr lán yǔ ㄚㄧˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Irish language