Có 1 kết quả:

ài quǎn

1/1

ài quǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beloved pet dog