Có 1 kết quả:

ài dòu

1/1

ài dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) idol (loanword)