Có 1 kết quả:

ài dòu ㄚㄧˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(slang) idol (loanword)