Có 1 kết quả:

gǎn pèi

1/1

gǎn pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to admire with gratitude