Có 1 kết quả:

gǎn guāng

1/1

gǎn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light-sensitive