Có 1 kết quả:

gǎn xìng qù

1/1

gǎn xìng qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be interested