Có 1 kết quả:

gǎn mào yào ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

medicine for colds