Có 1 kết quả:

gǎn mào yào

1/1

gǎn mào yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medicine for colds