Có 1 kết quả:

gǎn huà yuàn

1/1

gǎn huà yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reformatory
(2) reform school