Có 1 kết quả:

gǎn fā

1/1

gǎn fā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to move and inspire