Có 1 kết quả:

gǎn tàn hào

1/1

gǎn tàn hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exclamation mark ! (punct.)