Có 1 kết quả:

gǎn tàn cí

1/1

gǎn tàn cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interjection (part of speech)
(2) exclamation