Có 1 kết quả:

gǎn tàn yǔ

1/1

gǎn tàn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exclamation
(2) expletive