Có 1 kết quả:

gǎn kuì

1/1

gǎn kuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sighing with emotion