Có 1 kết quả:

gǎn yìng qì

1/1

gǎn yìng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inductor (elec.)