Có 1 kết quả:

gǎn xìng rèn shi ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

perceptual awareness