Có 1 kết quả:

gǎn ēn tú bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

grateful and seeking to repay the kindness (idiom)