Có 1 kết quả:

gǎn ēn dài dé

1/1

gǎn ēn dài dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deeply grateful